Блог статистикасы
195
Жазбалар
3165
Өтініштер
138657
Келушілер
Облыстық Басқармалар
(жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Ереже

 

«Федоров ауданы әкiмiнің аппараты»
мемлекеттік мекемесі туралы ереже

 

1. Жалпы ережелер

1. «Федоров ауданы әкiмiнің аппараты» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - Әкім аппараты) аудан әкімі мен әкімдігінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық, материалдық-техникалық қамтамасыз ететiн Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органы болып табылады.
2. Әкім аппараты өз қызметiн Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президентi мен Үкiметiнiң актiлерiне, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
3. Әкім аппараты ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттiк тiлде өз атауы бар мөрi мен мөртаңбалары, белгiленген үлгiдегi бланкiлерi, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
4. Әкім аппараты азаматтық-құқықтық   қатынастарға өз атынан түседi.
5. Әкім аппараты егер заңнамаға сәйкес осыған уәкiлеттiк берiлген болса, мемлекеттiң атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
6. Әкім аппараты өз құзыретiнiң мәселелерi бойынша заңнамада белгiленген тәртiппен аппарат басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актiлермен ресiмделетiн шешiмдер қабылдайды.
7. Әкім аппаратының құрылымы мен штат санының  лимитi қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекiтiледi.
8. Заңды тұлғаның орналасқан жерi: 111900, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы Федоров селосы Калинин көшесі 53.
9. Мемлекеттiк органның мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Федоров ауданы әкiмiнің аппараты» мемлекеттік мекемесі, орыс тілінде: Государственное учреждение «Аппарат акима Федоровского района».
10. Осы Ереже Әкім аппаратының құрылтай құжаты болып табылады.
11.   Әкім аппаратының қызметiн каржыландыру аудандық бюджеттен жүзеге асырылады.
12. Әкім аппаратына  кәсiпкерлiк субъектiлерiмен Әкім аппаратының функциялары болып табылатын мiндеттердi орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
Егер Әкім аппаратының  заңнамалық актiлермен кiрiстер әкелетiн қызметтi жүзеге асыру құқығы берiлсе, онда осындай қызметтен алынған кiрiстер мемлекеттік бюджеттiң кiрiсiне жiберiледi.

 

2. Мемлекеттiк органның миссиясы, негiзгi мiндеттерi,
функциялары, құқықтары мен мiндеттерi

      13. Миссиясы: аудан әкімі мен әкімдігінің қызметін ақпараттық-талдамалық, ұйымдастырушылық-құқықтық, материалдық-техникалық қамтамасыз ету
      14. Мiндеттерi:
1) Қазақстан Республикасы Президентінің мемлекеттiк егемендiктi, конституциялық құрылысты қорғау мен нығайту, Қазақстан Республикасының қауiпсiздiгi мен аумақтық тұтастығын, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету жөнiндегi саясатын іске асыру; 
2) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк-экономикалық даму стратегиясын іске асыру, мемлекеттік, әлеуметтiк-экономикалық саясаттың негізгі бағыттарын жүзеге асыру, ауданның әліметтік және экономикалық процестерін басқару, осы мақсатта жергілікті атқарушы органдардың барлық органдарының келісіліп қызмет етуді қамтамасыз ету;
3) қоғамдық келiсiм мен саяси тұрлаулылықтың және мемлекет өмiрiнiң неғұрлым маңызды мәселелерiн демократиялық әдiстермен шешудiң конституциялық принциптерiн жүзеге асыруға; 
4) заңдылық пен құқық тәртiбiн нығайту, азаматтардың құқықтық санасын және елдің қоғамдық-саяси өміріндегі белсенді азаматтық ұстанымын арттыру жөніндегі шараларды жүзеге асыру;
5) ауданның әлеуметтiк-экономикалық дамуын, азаматтардың құқығын қорғау олардың заңды мүдделерін қанағаттандыру мәселесі бойынша аудандық мәслихатпен өзара әрекет ету;
6) прогресс пен рухани түлеу негiзiнде қоғамды топтастыру мақсатында қоғамдық ұйымдармен және бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара әрекет ету.
15. Функциялары:
1) аппараттың жұмысын, әкімдік отырысын өткізуді, отырыстар , семинарлар мен басқа да іс-шараларын өткізуді жоспарлайды, олардың дайындығын және өткізуін ұйымдастырады;
2) әкімдіктің қаулыларының жобаларын және аудан әкімінің шешімдері мен өкімдерінің жобаларын әзірлейді;
3) әкімдік, аудан әкіміне қаулыларға, шешімдерге және өкімдерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, жою туралы және төмен тұрған әкімдердің заңсыз актілерін жою туралы ұсыныстар енгізеді;
4) Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің, облыс әкімі мен әкімдігінің және аудан әкімі мен әкімдігінің актілерінің орындалуын  бақылауды жүзеге асыру;
5) аудан әкімдігінің, әкімінің және әкім аппаратының мүліктік және өзге де құқықтары мен мүдделерін құқықтық құралдары арқылы қорғауды қамтамасыз ету;
6) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларды түсіндіру және насихаттау жұмыстарын жүргізу;
7) әкімнің және әкімдіктің актілерін заңнамаға сәйкестігіне заңдық сараптама жүргізу;
8) әкімдіктің және әкімнің нормативтік құқықтық актілерін жариялауды жүзеге асырады;
9) заңнамаларды сақтамау, анықталған бұзушылықтарды жою бойынша шара қолдану;
10) аудан әкімдігіне ведомстволық бағынысты жергілікті басқару органдарының қызметкерлерін кәсіптік дайындығы деңгейін, кадрлар саясаты мен мемлекетік қызметтің жағдайына талдау жүргізеді;
11) лауазымға тағайындау және босату кезінде материалдарды ресімдеу, мемлекеттік қызметті өткерумен байланысты басқа да мәселелерді шешеді, кадрларды іріктеу және орналастыру, олардың жеке істерін жүргізу;
12) аудан әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерін, аудан әкімдігіне ведомстволық бағынысты атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілерін даярлау және қайта даярлауын ұйымдастырады;
13) аудан әкімі аппаратының мемлекеттік қызметшілерін, аудан әкімдігіне ведомстволық бағынысты атқарушы органдардың мемлекеттік қызметшілерін аттестациялауды ұйымдастырады және жүргізеді;
14) әкімдік пен әкім шығаратын актілерге тіркеу жүргізеді, оларға нөмір береді;
15) әкімдіктің және әкімнің, консультативтік кеңесші органдарының актілерін тиісті ресімделіп таралуын қамтамасыз етеді;
16) құжатандыру ережесіне сәйкес аудан әкімінің апаратында іс жүргізуді ұйымдастырады;
17) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін және қызметтік құжаттарды қарайды;
18) жеке және заңды тұлғаларды қабылдауын ұйымдастырады;
19) мемлекеттік тілді кеңінен қолдануға бағытталған шараларды қабылдайды;
20) жұмыстың стилін және әдістерін жақсарту, жаңа ақпараттық технологиялар ендіру жұмысын жүргізеді;
21) аудан әкіміне бағынысты мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіруді және өзара әрекет етуді қамтамасыз етеді;
22) аудан әкімдігінің жанындағы консультативті-кеңесші органдарының қызметін қамтамасыз етеді;
23) қолданыстағы заңнамаларға сәйкес басқа да функцияларды жүзеге асырады.
16. Құқықтары мен мiндеттерi:
1) осы ережеде көзделген негізгі міндетер мен функцияларды іске асыру үшін Әкім аппараты, мемлекеттік органдардан және лауазымды тұлғалардан қажетті ақпарат, құжаттар мен өзге де материалдарды сұратуға және алуға құқылы;
2) аудан әкімдігі мен әкімінің қызметін қамтамасыз ету мақсатында, аудандағы жағдай туралы оларды уақытылы және толық ақпараттандыру, әкімдіктің қаулыларын және әкімнің шешімдерін орындау сондай ақ олардың орындалуын бақылау үшін  тапсырма беруге:
- аудан әкімдігіне ведомстволық бағынысты бөлімдеріне;
- ауылдық округтар әкімдеріне;
- аудан әкімдігінің жанындағы консультативті-кеңесші органдарына.
3) тапсырма беріп қажетті құжатар мен ақпаратарды басқа да материалдарды сұратуға әкімнің орынбасарлары, аппарат басшысы, апараттың құрылымдық бөлімшелерінің басшылары да құқылы.
     

3. Мемлекеттiк органның қызметiн ұйымдастыру

      17. Әкім аппараты басшылықты Әкім аппаратына жүктелген мiндеттердiң орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бiрiншi басшы жүзеге асырады.
18. Әкім аппаратының құрылымына мыналар енеді: ұйымдастыру-бақылау жұмыстары бөлімі, құжаттамалық қамтамасыз ету бөлімі, заң бөлімі, қадрлармен жұмыс бөлімі, ақпараттық технологиялар және мемлекеттік қызмет мониторингі бөлімі, қаржылық қамтамасыз ету бөлімі, жұмылдыру дайындығы, төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс және аумақтық қорғаныс жөніндегі бас маман.
19. Әкім аппаратының басшысы лауазымға тағайындалады және босатылады.
20. Әкім аппаратының басшысы:
1) Әкім аппаратын мемлекеттік органдарда басқа да ұйымдарда білдіреді;
2) Әкім аппаратының жұмысын ұйымдастырады және басшылық жасайды жүктелген функциялар мен міндеттердің орындалуына дербес жауапты болады;
3) аулан әкімі аппараты туралы ережені, апараттың құрылымы мен штиат саны жөніндегі ұсыныстарды әзірлейді және бекіту үшін аудан әкімдігіне енгізеді;
4) ішкі еңбек тәртіпті бекітеді;
5) Әкім аппаратына жалпы басшылық етуді және құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіруді жүзеге асырады, олардың ережелерін бекітеді, қызметкерлердің міндеттері мен өкілеттігін белгілейді;
6) мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың орындалуына бақылау жасайды;
7) Әкім аппараты жөнінде нұсқаулық шағарады;
8) әкімдік қаулыларының, аудан әкімінің шешімдері мен өкімдердің жобаларын аудан әкіміне қол қоюға ұсынады;
9) қабылданған әкімдіктің қаулыларының, аудан әкімінің шешімдері мен өкімдерінің орындалуын бақылау жұмысын үйлестіреді;
10) қолданыстағы мемлекеттік қызмет туралы заңына және еңбек заңнамасына сәйкес кадрлар жұмысын ұйымдастырады;
11) Әкім аппаратының құзыреті шегінде қызметтік құжаттарға қол қояды;
12) жеке және заңды тұлғаларды жеке қабылдауын жүзеге асырады;
13) нормативтік құқықтық актілердің жобаларын, бағдарламалар мен басқа да құжатарды әзірлеу үшін жұмыс топтарын құрады;
14) аудан әкімінің кадрлар саясатын іске асыруын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді;
15) аппараттың қызметкерлеріне міндетті орындауы үшін нұсқамалар береді;
16) сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша Әкім аппаратында жүргізілген жұмыстарға дербес жауапты болады;
17) әкім жүктеген басқа да функцияларды орындайды;
18) басшы болмаған кезеңде оның өкiлеттiктерiн ұйымдастыру-бақылау жұмысы бөлімінің басшысы орындайды.
21. Аппарат басшысы Әкім аппаратының құрылымдық бөлімшелер басшыларының өкілеттігін қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгiлейдi.
22. Әкім аппаратын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын әкім аппаратының басшысы басқарады.

 

4. Мемлекеттiк органның мүлкi

23. Әкім аппаратын заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкi болу мүмкiн. Әкім аппаратының мүлкi оған меншiк иесi берген мүлiк, сондай-ақ өз қызметi нәтижесiнде сатып алынған мүлiк (ақшалай кiрiстердi коса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебiнен қалыптастырылады.
24. Әкім аппаратын бекiтiлген мүлiк коммуналдық меншiкке жатады.
25. Әкім аппараты егер заңнамада өзгеше көзделмесе, өзiне бекiтiлген мүлiктi және қаржыландыру жоспары бойынша өзiне бөлiнген қаражат есебiнен сатып алынған мүлiктi өз бетiмен иелiктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсiлмен билiк етуге құқығы жоқ.

 

5. Мемлекеттiк органды қайта ұйымдастыру және тарату

26. Әкім аппаратын  қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

хат жіберу